sobota 23. října 2010

Reportáž z rosického "Saundčeku"

Nově otevřené Zámecké kulturní centrum Rosice se stalo v pátečních večerních hodinách dějištěm svérázné akce s krycím názvem "MusicDanceJamSession". Zasvěcení pochopitelně vědí, že se jednalo o jednu z prvních neoficiálních zvukových zkoušek těchto prostor. Na zvukovou zkoušku však mnohdy nedorazí ani učinkující ("Pojď Karle, musíme zvučit."), proto bylo zapotřebí i krycího názvu, aby se aspoň někdo dostavil.
Vzhledem ke kvalitě prostorů (hlavně, co se týče akustiky) a převládajícímu počtu nástrojů s hlasitějším volume (dudy, dudy, dudy...), nebylo zapotřebí ozvučení. Tato skutečnost výrazně ovlivnila rozpočet akce. Ušetřilo se totiž za zvukaře, protože zvukař, který by dobrovolně zvučil dvoje dudy, housle a perkuse, to je něco jako yetti - nikdo ho neviděl.
Nechyběla zde ani "zahraniční" návštěva. V průběhu akce se zčistajasna objevil v sálu představitel řecké menšiny na Moravě. Soudě podle jeho obleku, mohlo se jednat i o předvoj významnější delegace, která se však vlivem nejasných okolností "zapomněla" někde na cestě.
Program pokračoval v duchu orientálních melodií dua loutna - buben. Hudba tohoto dua posloužila jako podklad k choreografii dvoučlenného tanečního ansámblu. Závěr programu byl ve znamení moravských gajd a houslí, popř. malého cimbálku. Akce se tentokrát výrazně neprotáhla ani přes půlnoc, protože již po jedenácté hodině se polovina tanečního ansámblu nacházela ve značně podroušeném stavu. Pro jednu z tanečnic to mohl být mnohem intenzivnější zážitek, když místo dvou hudebníků viděla hned šestičlennou kapelu, brzy se však dostavily problémy s chůzí. Korunu všemu nakonec nasadila malá závada na kostýmu - jeho vrchní část vypověděla poslušnost a hrozilo odhalení intimnějších partií (pozn.: pro účely toho druhu tance, během něhož dochází k postupnému odhalování tanečnice, není kulturní centrum zatím plně vyhovující, především kvůli nedostatkům technického rázu - absence tyče na pódiu apod.).
Krátký referát na téma "Rozdíly dudáckých píšťal západního a východního okruhu Evropy" se proto přesunul na následující den. Po jeho přednesení organizátorem akce Ondřejem T. byl posluchač (shodou okolností autor tohoto textu) schopen snadno rozeznat jednotlivé píšťaly. Pravda, k určení bulharské příslušnosti píšťaly postačil malý nápis v cyrilici... Tak jako tak to byl úspěch po nezdarech workshopu hry na gadulku na akci zvané MHFST.

Žádné komentáře:

Okomentovat